نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

تاریخ ارسال: 11 اردیبهشت 1398

مقدم بازدیدکنندگان گرامی را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته شیراز از 10 الی 13 اردیبهشت ماه 1398 واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس گرامی می داریم.

 

محل درج دیدگاه